РОЗРАХУНОК РОЗПОДІЛЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ
Учебные материалы


РОЗРАХУНОК РОЗПОДІЛЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯКарта сайта marafonstart.ru

А С

L1

L2 L3

В

Рисунок 2.1 - Схема кільцевої електричної мережі 110 кВ.

Представимо схему кільцевої мережі напругою 110 кВ у вигляді мережі з двохстороннім живленням (рисунок 2.2 ):

А С В А'


Рисунок 2.2 - Схема мережі з двох стороннім живленням.

Для розрахунку попереднього розподілу навантаження припустимо, що мережа однорідна. За формулами та знайдемо активну та реактивну потужність яка витікає з точки А

Схематичне зображення активної та реактивної потужностей, які витікають з точки А (рисунок 2.3)

А С В А'


17,99-ϳ9,28

26,97-ϳ13,3 15,43-ϳ9

Рисунок 2.3 - Активна та реактивна потужність яка витікає з точки А

Знайдемо потужність яка протікає на ділянці С-В, записавши перший закон Кірхгофа для вузла С:

Схематичне зображення активної та реактивної потужностей, які витікають з точки А та В (рисунок 2.4)

А С В А'


17,99-ϳ9,28 8,98-ϳ4,03

26,97-ϳ13,3 15,43-ϳ9

Рисунок 2.4 - Активна та реактивна потужність яка витікає з точки А та В

Знайдемо потужність яка протікає на ділянці В-А', записавши перший закон Кірхгофа для вузла В:

Схематичне зображення активної та реактивної потужностей, які витікають з точки А, В та А'(рисунок 2.5)

А С В А'

h4 k20pINZuCSHqiZgIJobb0B3ahu5s013a8u9dTnp7k/fy3jfZajSN6KlztWUF8SQCQVxYXXOp4Hv/ /rQE4TyyxsYyKbiSg1V+f5dhqu3AX9TvfClCCbsUFVTet6mUrqjIoJvYljh4J9sZ9OHsSqk7HEK5 aeQ0ihbSYM1hocKWNhUV593FKPgYcFgn8Vu/PZ8218N+/vmzjUmpx4dx/QrC0+j/wnDDD+iQB6aj vbB2olHwPJuFpIIpiJsbzRcJiGNQSfwCMs/k/wfyXwAAAP//AwBQSwECLQAUAAYACAAAACEAtoM4 kv4AAADhAQAAEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbFBLAQItABQABgAI AAAAIQA4/SH/1gAAAJQBAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAC8BAABfcmVscy8ucmVsc1BLAQItABQABgAI AAAAIQCUZgXQpwUAAHghAAAOAAAAAAAAAAAAAAAAAC4CAABkcnMvZTJvRG9jLnhtbFBLAQItABQA BgAIAAAAIQBWArKj4AAAAAgBAAAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAEIAABkcnMvZG93bnJldi54bWxQSwUG AAAAAAQABADzAAAADgkAAAAA ">


17,99-ϳ9,28 8,98-ϳ4,03 24,41-ϳ13,03

26,97-ϳ13,3 15,43-ϳ9

Рисунок 2.5 - Активна та реактивна потужність яка витікає з точки А, В та А'

Визначемо правильність визначення токорозподілу. Знайдемо активну та реактивну потужністі, які витікають з точки А':

Бачимо що попередній токорозподіл визначений правильно. Для того щоб вибрати переріз проводу, який потрібен для живлення споживачів мережі розрахуємо струм в ділянці мережі з найбільшою протікаючою потужністю:

Для живлення споживачів отриманих потужностей вибираємо провід перерізом 120 мм2 (АС-120/19) для якого максимальний струм за нагрівом складає 375 А[2].

Для проводу марки АС 120/19: d= 15,2 мм, r0= 0,244 Ом/км.

У зв’язку з тим що на ВЛ U=110кВ провідники розміщуються по вершинам рівнобедреного трикутника, а середньо геометрична відстань між фазами складає Dсер=D=4м. знаходимо погонний індуктивний опір за формулою:

Погонну ємнісну провідність визначаємо за формулою:

Після цього можимо визначити активний та індуктивний опір ділянок та їх ємнісну провідність:

Для кожної ділянки мережі визначимо зарядну потужність:На рисунку 2.6 зображені активні та індуктивні опори ліній та їх зарядні потужності.

А r1 x1 C r3 x3 B r2 x2 A'

29,28 48,96 12,2 20,4 17,08 28,56

26,97-ϳ13,3 15,43-ϳ9

ϳ½Qзар1=ϳ2,02 ϳ½Qзар1=ϳ2,02 ϳ½Qзар3=ϳ0,85 ϳ½Qзар3=ϳ0,85 ϳ½Qзар2=ϳ1,18 ϳ½Qзар2=ϳ1,18

Рисунок 2.6 - Схема заміщення розрахункової мережі з опорами та зарядними потужностями

Знайдемо еквівалентні навантаження у вузлах С та В

S'c=Pc-¡Qc+¡½Qзар1+¡½Qзар3=26,97-ϳ13,3+ϳ2,02+ϳ0,85=26,97-ϳ10,43 МВА;

S'b=Pb-¡Qb+¡½Qзар2+¡½Qзар3=15,43-ϳ9+ϳ1,18+ϳ0,85=15,43-ϳ6,98 МВА;

На рисунку 2.7 зображена схема заміщення розрахункової мережі з опорами та еквівалентними навантаженнями.

А r1 x1 C r3 x3 B r2 x3 A'


26,97-ϳ10,43 15,43-ϳ6,98

ϳ½Qзар1=ϳ2,02 ϳ½Qзар2=ϳ1,18

Рисунок 2.7 - Схема заміщення розрахункової мережі з опорами та еквівалентними навантаженнями у вузлах С та В

Користуючись формулами PA=GAА'Σ(PiRi+qixi)+BABΣ(Pi-qiRi) та QA=-GAА'Σ(Pixi-qiRi)+BABΣ(PiRi+qixi) знайдемо уточнений токорозподіл.

Активна потужність не змінилась, це обумовлено тим, що токорозподіл розраховувався для однорідної мережі. Реактивна потужність змінилася через врахування зарядних потужностей лінії. В таблиці 2.1 вказані результати розрахунків токорозподілу та режиму напруги в замкнутій електричній мережі.

Таблиця 2.1 - Результати розрахунків токорозподілу, та режиму напруги в замкнутій електричній мережі

Ра-с,МВт Qa-c,МВар Uc,кВ Pb-c,МВт Qb-c,МВар Uc,кВ Pa'-b,МВт Qa'-b,МВар Ub,кВ
17,99 7,25 105,6 8,98 3,18 105,6 24,41 10,16 107,2

Знайдемо уточнену потужність, яка протікає на ділянці С-В записавши перший закон Кірхгофа для вузла С:

Sc-b=Sa-c-Sc=(17,99-ϳ7,25)-(26,97-ϳ10,44)=-8,98+ϳ3,18 МВА;

Знайдемо уточнену потужність, яка протікає на ділянці В-A' записавши перший закон Кірхгофа для вузла B:

Sb-a'=Sc-b-Sb=(-8,98+ϳ3,18)-(15,43-ϳ6,98)=24,41+ϳ10,16 МВА;


3 РОЗРАХУНОК ВТРАТ АКТИВНОЇ ТА РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТЕЙ.

Знайдемо уточнений токорозподіл в мережі з урахуванням втрат потужностей на ділянках (рисунок 3.1). Уточнення будемо проводити йдучи від точки розподілу, а втрати потужностей будемо визначати при середній напрузі на ділянках Uсер=115 кВ.

А r1 x1 C r3 x3 B r2 x2 A'


29,28 48,96 12,2 20,4 17,08 28,56


17,99-ϳ7,25 8,98-ϳ3,18 24,41-ϳ10,16

26,97-ϳ10,44 15,43-ϳ6,98

ϳ½Qзар1=ϳ2,02 ϳ½Qзар2=ϳ1,18

Рисунок 3.1 - Схема заміщення розрахункової мережі з уточненим токорозподілом

Знайдемо втрати потужності на ділянці А-С:

На початку ділянки А-С буде протікати потужність:

Sпа-с=Sa-c+∆Sa-c=17,99-ϳ7,25+0,83-ϳ1,39=18,82-ϳ8,65 МВА;

Знайдемо втрати потужності на ділянці В-С:

На початку ділянки В-С буде протікати потужність :

Sпв-с=Sв-с+∆Sb-c=8,98-ϳ3,18+0,08-ϳ0,14=9,07-ϳ3,32 МВА;

В кінці ділянки А'-В буде протікати потужність:

Sка'-в=Sпв-с+S'b=9,07-ϳ3,32+15,43-ϳ6,98=24,5-ϳ10,3 МВА;

Знайдемо втрати потужності на ділянці А'-В

На початку ділянки А'-В буде протікати потужність:

Sпа'-в=Sка'-в-∆Sа'-в=24,5-ϳ10,3+0,91-ϳ1,53=25,41-ϳ11,69 МВА;

В таблиці 3.1 приведені результати розрахунків втрат потужностей та напруги.

Таблиця 3.1 - Результат розрахунків втрат потужностей та напруги на ділянках замкнутої електричної мережі.

∆Pa-c,МВт ∆Qa-c,МВар ∆Ua-c,кВ ∆Pb-c,МВт ∆Qb-c,МВар ∆Ub-c,кВ ∆Pa'-b,МВт ∆Qa'-b,МВар ∆Ua'-b,кВ
0,83 1,39 8,57 0,08 0,14 1,66 0,91 1,53 6,75

На рисунку 3.2 зображена схема розрахункової мережі з кінцевим токорозподілом.

А r1 x1 C r3 x3 B r2 x2 A'


29,28 48,96 12,2 20,4 17,08 28,56


18,82-ϳ8,65 9,07-ϳ3,32 25,41-ϳ11,69

26,97-ϳ10,44 15,43-ϳ6,98

ϳ½Qзар1=ϳ2,02 ϳ½Qзар2=ϳ1,18

Рисунок 3.2 - Схема заміщення розрахункової мережі з кінцевим токорозподілом
edu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная