год на тиждень, 105 год
Учебные материалы


год на тиждень, 105 годКарта сайта laspigadoro.com

№ уроку Зміст Дата При­мітки
І семестр 48 год Теоретико-методична підготовка (1 год)
Завдання на рік і семестр. Фізична культура як су­купність різноманітних фізичних вправ, спрямо­ваних на зміцнення здоров'я. Постава як основа здоров'я. Правила рухливих ігор і техніки безпеки на уроках фізичної культури 02.09
Школа активного відпочинку (рекреації)(6 год)
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухливі ігри «Совонька», «Колоб­ки та їжачки», «Збирання листя». Ходьба з впра­вами для відновлення дихання 05.09
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бі­гу. Комплекс ЗРВ. Рухливі ігри «Слухай сигнал», «Театр звірів», «Життя лісу». Вправи для роз­витку еластичності м'язів 06.09
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухливі ігри «Літа — не літає», «Клас, струнко!», «На свої місця». Вправи для про­філактики плоскостопості 09.09
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бі­гу. Комплекс ЗРВ, Рухливі ігри «Вершники-спортсмени», «Переліт птахів», «Тихо-гучио». Ди­хальні вправи . 12.09
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухливі ігри «Швидко стати в ше­ренгу», «Хто більше?», «Стрибунці-горобчики». Чергування ходьби та бігу 13.09
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухливі ігри «Секретне завдання», «Стрибки по "купинах"», «Через зони». Вправи для формування правильної постави 16.09
Школа пересувань (9 год)
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Ходьба у напівприсіді, присіді, із різним положенням рук. Біг із різних вихідних по­ложень. Чергування ходьби та бігу до 600 м. Впра­ви для розвитку еластичності м'язів 19.09
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Ходьба у папівприсіді, присіді, із різним положенням рук. Біг зі зміною напрямку. Стрибки на місці. Ходьба з вправами для віднов­лення дихання 20.09
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Ходьба «змійкою». «Човниковий» біг 4 х 9 м. Стрибки на місці. Вправи для розвитку еластичності м'язів 23.09
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Ходьба по підвищеній опорі. Біг із високого старту. Стрибки з поворотами. Вправи для профілактики плоскостопості 26.09
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бі­гу. Комплекс ЗРВ. Ходьба по підвищеній опорі. Стрибки з поворотами. Чергування ходьби та бігу до 800 м. Дихальні вправи 27.09
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибки з просуванням уперед. «Човниковий» біг 4x9 м. Біг до 400 м. Вправи для формування правильної постави 30.09
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Ходьба по підвищеній опорі. Контр­ольний норматив із «човникового» бігу 4x9 м. Стрибки у присіді. Чергування бігу та ходьби 03.10
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Ходьба у напівприсіді, присіді, із різним положенням рук. Біг із різних вихідних по­ложень. Чергування ходьби та бігу до 800 м. 04.10
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бі­гу. Комплекс ЗРВ. Ходьба по підвищеній опорі. Стрибки у довжину з місця. Контрольний норма­тив із чергування ходьби та бігу. Рухлива гра на увагу 07.10
Визначення динаміки показників розвитку фізичних якостей Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Тестування швидкості, витрива­лості, гнучкості, сиди, спритності та швидкісно-силових якостей. Рухлива гра на увагу 10.10
Школа стрибків (7 год)
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Біг із різних вихідних положень. Стрибки у довжину з місця. Стрибки зі скакалкою. Повільний біг 11.10
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Біг із різних вихідних положень. Стрибки у довжину з місця. Стрибки зі скакалкою. Повільний біг 14.10
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Контрольний норматив зі стрибків у довжину з місця. Стрибки зі скакалкою. Біг до 400 м. Ходьба з вправами для відновлення дихання 17.10
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Ходьба у напівприсіді та присіді. Стрибки зі скакалкою. «Човниковий» біг 4x9 м. Вправи для розвитку еластичності м'язів 18.10
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Ходьба у напівприсіді та присіді. Стрибки зі скакалкою. «Човниковий» біг 4x9 м. Вправи для розвитку еластичності м'язів 21.10
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Біг із різних вихідних положень. Стрибки зі скакалкою. Рухлива гра «Секретне завдання». Вправи для про­філактики плоскостопості 24.10
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Біг із різних вихідних положень. Контрольний норматив зі стрибків зі скакалкою. Вправи для про­філактики плоскостопості 25.10
Школа культури рухів із елементами гімнастики (21 год)
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Розмикання та змикання. Поло­ження тіла у просторі (сіди). Комплекс вправ для формування правильної постави. Дихальні вправи 04.11
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Положення тіла у просторі (сіди). Групування. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи. Чергування ходьби та бігу 07.11
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Положення тіла у просторі (сіди). Групування. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи. Чергування ходьби та бігу 08.11
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Положення тіла у просторі (сіди). Групування. Нахили тулуба з положення сидячи. Вправи для формування правильної постави 11.11
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Положення тіла у просторі (сіди). Групування. Нахили тулуба з положення сидячи. Вправи для формування правильної постави 14.11
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Положення тіла у просторі (упори). Групування. Підтягування у положенні лежачи. Рухлива гра на увагу 15.11
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Положення тіла у просторі (упори). Групування. Підтягування у положенні лежачи. Рухлива гра на увагу 18.11
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Положення тіла у просторі (упори). Групування. Комплекс вправ для формування пра­вильної постави. Рухлива гра «Колобки та їжач­ки». Повільний біг 21.11
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Перекати у групуванні. Положен­ня тіла у просторі (упори). Нахили тулуба з поло­ження сидячи. Ходьба з вправами для відновлен­ня дихання 22.11
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Положення тіла у просторі (виси). Перекати у групуванні. Комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики. Вправи для розвитку ела­стичності м'язів 25.11
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бі­гу. Комплекс ЗРВ. Положення тіла у просторі (ви­си). Перекати у групуванні. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи. Вправи для профілактики плоскостопості 28.11
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Положення тіла у просторі (виси). Перекати у групуванні. Комплекс вправ для профі­лактики плоскостопості. Дихальні вправи 29.11
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Комплекс вправ ранкової гігієніч­ної гімнастики. Перекид боком. Згинання та розги­нання рук в упорі лежачи. Вправи для формування правильної постави 02.12
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Перекид боком. Підтягування у по­ложенні лежачи. Рухлива гра «Слухай сигнал». Чергування ходьби та бігу 05.12
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Комплекс вправ ранкової гігієніч­ної гімнастики. Перекид боком. Згинання та розги­нання рук в упорі лежачи. Вправи для формування правильної постави 06.12
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Перекид боком. Нахили тулуба з положення сидячи. Комплекс вправ для фізкуль­турної паузи. Контрольний норматив із виконання стройових команд і прийомів. Рухлива гра на увагу 09.12
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Перекид боком. Комплекс вправ для фізкультурної паузи. Контрольний норматив із підтягування у висі лежачи. Повільний біг 12.12
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Перекид боком. Контрольний нор­матив із виконання комплексів вправ. Рухлива гра «Переліт птахів» Ходьба з вправами для віднов­лення дихання 13.12
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Перекид боком. Контрольний нор­матив зі згинання та розгинання рук в упорі лежа­чи. Рухлива гра «На свої місця». Вправи для роз­витку еластичності м'язів 16.12
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Перекид боком. Контрольний нор­матив із нахилів тулуба з положення сидячи. Рух­лива гра «Збирання листя». Вправи для профілак­тики плоскостопості 19.12
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Контрольний норматив із акроба­тичних елементів. Рухлива гра «Совонька ». Ди­хальні вправи. 20.12
Школа пересувань (3 год)
Організаційні вправи. Катання на санках. Рухливі (народні) ігри та забави. 23.12
Організаційні вправи. Катання на санках. Рухливі (народні) ігри та забави. 26.12
Організаційні вправи. Катання на санках. Рухливі (народні) ігри та забави. Підбиття підсумків за семестр 27.12
ІІ семестр (57 год) Школа активного відпочинку (рекреації) (6 год)
Завдання на семестр. Організаційні вправи. Різно­види ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухливі ігри «На свої місця», «Прокладання залізниці», «По­тяг» . Ходьба з вправами для відновлення дихання
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухливі ігри «Совонька», «Лип­кі кущики», «Хто влучніше?», «Гравець у колі». Вправи для розвитку еластичності м'язів
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ'. Рухливі ігри «Слухай сигнал», «Влучно в ціль», «Світлофор», «Хвостики». Впра­ви для профілактики плоскостопості
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухливі ігри «Літає — не літає», «Жонглер», «Передав — сідай», «Стрибунці -горобчики». Дихальні вправи
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухливі ігри «Клас, струнко!», «За­йми вільне місце», «Приборкувач м'яча», «Стриб­ки по "купинах" ». Чергування ходьби та бігу.
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухливі ігри «Бігом по воді», «Ри­балки та рибки», «Квач на воді». Вправи для фор­мування правильної постави
Школа пересувань (18 год)
Організаційні вправи. Катання на санках. Рухливі (народні) ігри та забави.
Організаційні вправи. Катання на санках. Рухливі (народні) ігри та забави.
Організаційні вправи. Катання на санках. Рухливі (народні) ігри та забави.
Організаційні вправи. Катання на санках. Рухливі (народні) ігри та забави.
Організаційні вправи. Катання на санках. Рухливі (народні) ігри та забави.
Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Органі­заційні вправи та прийоми з лижами. Пересуван­ня ступаючим кроком. Рухлива гра «Прокладан­ня залізниці».
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Пересування ступаючим кроком. Пересування ковзним кроком. Чергування ходь­би та бігу
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бі­гу. Комплекс ЗРВ. Повороти на місці. Пересуван­ня ковзним кроком. Рухлива гра «Потяг». Ходьба з вправами для відновлення дихання
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Пересування ступаючим і ковзним кроком. Повороти на місці. Рухлива гра «Потяг». Повільний біг
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Повороти на місці. Контрольний норматив із пересування на лижах. Ходьба з впра­вами для відновлення дихання
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Приставний крок. Лазіння по го­ризонтальній гімнастичній лаві. Пересування із зупинками за зоровим і слуховим сигналами. Вправи для розвитку еластичності м'язів
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Приставний крок. Лазіння по по­хилій гімнастичній лаві. «Човниковий» біг 4x9 м. Вправи для профілактики плоскостопості
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Крок галопу. Лазіння по гімна­стичній стінці. Вистрибування вгору з присіду. Дихальні вправи
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Крок галопу. Елементи україн­ських народних танців. Перелізання через пере­шкоду. Чергування ходьби та бігу
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Крок польки. Елементи україн­ських народних танців. Підлізання під перешко­дою. Вправи для формування правильної постави
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бі­гу. Комплекс ЗРВ. Танцювальна комбінація на 32 такти. Контрольний норматив із лазіння та пе­релізання. Рухлива гра на увагу
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. * Човниковий » біг 4x9 м. Танцю­вальна комбінація на 32 такти. Рухлива гра «Виклик номерів» Повільний біг
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бі­гу. Комплекс ЗРВ, Контрольний норматив із тан­цювальних кроків. Рухлива гра « Вовк у канаві». Ходьба з вправами для відновлення дихання
Школа м'яча (12 год)
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бі­гу. Комплекс ЗРВ. Тримання м'яча. Підкидання і ловіння м'яча після відскоку від підлоги. Удари м'яча об підлогу. Рухлива гра «Передав — сідай!». Ходьба з вправами для відновлення дихання
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Підкидання і ловіння м'яча піс­ля відскоку від підлоги. Передавання м'яча з рук у руки. Ведення м'яча на місці. Вправи для роз­витку еластичності м'язів
Організаційні вправи; Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Передачі м'яча у парах. Ведення м'яча на місці. Рухлива гра «Приборкувач м'яча». Вправи для профілактики плоскостопості
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Передавання м'яча з рук у руки. Передачі м'яча у парах. Контрольний норматив із ведення м'яча на місці. Дихальні вправи
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бі­гу. Комплекс ЗРВ. Ведення м'яча носком у кроці. Удари внутрішньою стороною стопи по нерухомо­му м'ячу. Рухлива гра «Влучно в ціль». Чергуван­ня ходьби та бігу
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Зупинка м'яча, що котиться, підо­швою. Удари внутрішньою стороною стопи по не­рухомому м'ячу. Рухлива гра «Гравець у колі». Вправи для формування правильної постави
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Ведення м'яча носком. Удари вну­трішньою стороною стопи по нерухомому м'ячу. Зупинка м'яча, що котиться, підошвою. Рухлива гра на увагу
Організаційні вправи, Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Удари внутрішньою стороною сто­пи по нерухомому м'ячу. Контрольний норматив із зупинки м'яча, що котиться, підошвою. Рухли­ва гра «Хто влучніше?». Повільний біг
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Тримання малого м'яча. Підкидання та ловіння малого м'яча. Метання малого м'яча з-за голови. Ходьба з вправами для віднов­лення дихання
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Підкидання та ловіння м'яча. Ме­тання малого м'яча з-за голови. Стрибки зі ска­калкою. Вправи для розвитку еластичності м'язів
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Біг 30м. Підкидання та ловіння м'яча. Метання малого м'яча у вертикальну ціль. Вправи для профілактики плоскостопості
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Підкидання та ловіння мало­го м'яча. Контрольний норматив із метання м'яча з-за голови у ціль. Рухлива гра «Хто влучніше? ». Дихальні вправи
Школа активного відпочинку (рекреації)(5 год)
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухливі ігри «Колобки та їжач­ки», « Театр звірів », «Ой, у полі жито», « По гри­би». Чергування ходьби та бігу
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухливі ігри «Життя лісу», «До своїх прапорців», «Ми весела дітвора», «Хто біль­ше?». Вправи для формування правильної постави
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бі­гу. Комплекс ЗРВ. Рухливі ігри «Вершники-спортсмени», «Виклик номерів», «Вовк у канаві», « Через зони ». Рухлива гра на увагу
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухливі ігри «Переліт птахів», «Будиночки», «Іподром», «Гравець у колі». По­вільний біг
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухливі ігри «Горобці й горлиці», «Ловіння мавп». Контрольний навчальний нор­матив із уміння грати у народні та рухливі ігри. Ходьба з вправами для відновлення дихання
Теоретико-методична підготовка
Життєво важливі способи пересування людини. Режим дня. Особиста гігієна. Спортивний одяг і взуття
Школа стрибків(5 год)
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Біг із різних вихідних положень. Стрибки в глибину. Застрибування на підвищену опору. Вправи для розвитку еластичності м'язів
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. «Човниковий» біг 4x9 м. Стрибки в глибину. Стрибки у висоту з місця. Вправи для профілактики плоскостопості
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибки у висоту з місця та прямо­го розбігу. Біг до 500 м. Дихальні вправи
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибки у висоту з місця та прямо­го розбігу. Біг до 700 м. Дихальні вправи
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Біг з високого старту. Контроль­ний норматив зі стрибків у висоту з прямого роз­бігу. Рухлива гра «Через зони». Чергування ходь­би та бігу
Теоретико-методична підготовка
Міфи та легенди Давньої Греції про виникнення Олімпійських ігор
Школа пересувань (9 год )
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Ходьба у напівприсіді, присіді, із різним положенням рук. Біг із різних вихідних по­ложень. Чергування ходьби та бігу до 600 м. Впра­ви для розвитку еластичності м'язів
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Ходьба у папівприсіді, присіді, із різним положенням рук. Біг зі зміною напрямку. Стрибки на місці. Ходьба з вправами для віднов­лення дихання
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Ходьба «змійкою». «Човниковий» біг 4 х 9 м. Стрибки на місці. Вправи для розвитку еластичності м'язів
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бі­гу. Комплекс ЗРВ. Ходьба по підвищеній опорі. Стрибки з поворотами. Чергування ходьби та бігу до 800 м. Дихальні вправи
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибки з просуванням уперед. «Човниковий» біг 4x9 м. Біг до 400 м. Вправи для формування правильної постави
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Ходьба по підвищеній опорі. Контр­ольний норматив із «човникового» бігу 4x9 м. Стрибки у присіді. Чергування бігу та ходьби до 800м
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бі­гу. Комплекс ЗРВ. Ходьба по підвищеній опорі. Стрибки у довжину з місця. Контрольний норма­тив із чергування ходьби та бігу. Рухлива гра на увагу
Визначення динаміки показників розвитку фізичних якостей
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Тестування швидкості, витрива­лості, гнучкості, сиди, спритності та швидкісно-силових якостей. Рухлива гра на увагу
Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Тестування швидкості, витрива­лості, гнучкості,сили, спритності та швидкісно-силових якостей. Рухлива гра на увагу. Підбиття підсумків за семестр і рікedu 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная